Çiğ süt analiz laboratuarında saatte 400 numune analizi yapan Bentley Merkim Marka Dünyanın en iyi makinesiyle çiğ sütte;  yağ, protein, somatik hücre, laktoz, kuru madde, total kuru madde ve üre değerlerine bakılmaktadır. Her bir inek için laktasyon süresini yarısı kadar numune alınacaktır.

 Faydaları :Türkiyede yaşayan nüfusun sağlıklı süt ve süt ürünleri tüketmesi yanında AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç edebilmesi sütün kalitesinin arttırılması ile mümkündür.Bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde “Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem görmüş Süt Tebliği”2000 ve 2005 yılında yapılan düzenlemeler ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Kalitenin denetim altına alınabilmesi konusunda çiğ süt analiz laboratuarının Türkiye ve erzincan için önemi oldukça büyüktür.

Ayrıca;İnek sütünde yer alan yağ ve protein oranı,tereyağı ve peynir üretimi açısından büyük önem taşımaktadır.Bu proje ile oluşturulacak veri tabanı sayesinde çiğ sütte yağ ve protein oranı yüksek,somatik hücre sayısı düşük sığırlar lehine seleksiyon yapılmasına imkan vererek gelecek nesillerin ele alınan bu özellikler bakımından üstün bireylerden oluşması sağlanacaktır.Alan bazlı olmak üzere oluşturulacak somatik hücre haritaları sayesinde etkin meme sağlığı mücadele programlarının uygulanmasına destek verilecektir.Hayvan beslemenin en önemli göstergelerinden biriside sağılan çiğ sütün miktarının yanı sıra, sığır vücudundan çiğ süt ile birlikte dışarı atılan yağ,protein ve üredir. Sözkonusu süt bileşenlerinin oranları ve aralarındaki ilişkiden hareketle oluşturulacak bilgi akışı sayesinde yetiştiricilerin rasyonel bir hayvan besleme yapmalarına imkan sağlanacaktır.

Türkiye'den Linkler

İletişim

© 2023 Tasarım ve Hosting : ReTasarım